Χρήσιμο Υλικό

  1. Ασκήσεις εφ' όλης της ύλης του μαθήματος. Η λίστα των ασκήσεων ενδέχεται να εμπλουτίζεται κατά τη διάρκεια του εξαμήνου.
  2. Εγχειρίδιο Μαθήματος: R. Sedgewick and K. Wayne, Introduction to Programming in Java: An Interdisciplinary Approach, Addison Wesley, 2008.
  3. Οδηγίες εγκατάστασης JAVA και περιβάλλοντος Eclipse για Windows.
  4. Για να ενωθείτε στις μηχανές του Τμήματος Πληροφορικής πρέπει αρχικά να εγκαταστήσετε το πρόγραμμα VPN. Οδηγίες εγκατάστασης θα βρείτε εδώ. Στη συνέχεια θα πρέπει να κατεβάσετε το πρόγραμμα απομακρυσμένης πρόσβασης X2Go και να το εγκαταστήσετε στον υπολογιστή σας. Οδηγίες κατεβάσματος του προγράμματος και εγκατάστασής του θα βρείτε εδώ.
  5. Διάφοροι οδηγοί χρηστών που περιγράφουν τις υπηρεσίες που παρέχονται από το Τμήμα Πληροφορικής και τον τρόπο με τον οποίο μπορούν να χρησιμοποιηθούν βρίσκονται εδώ.
  6. Θέματα προηγούμενων τελικών εξετάσεων για το 2016 (Εαρινό), 2016 (Χειμερινό), 2017 (Εαρινό) και 2017 (Χειμερινό) για δική σας καλύτερη προετοιμασία και εξάσκηση.